Reklama

Aktualności Rzeszów

Kto zostanie prezydentem Rzeszowa? Przedstawiamy sylwetki kandydatów!

Dodano: 14.11.2014

Kto zostanie prezydentem Rzeszowa? Przedstawiamy sylwetki kandydatów! - Aktualności Rzeszów
Przedstawiamy sylwetki czwórki kandydatów na prezydenta Rzeszowa -Tadeusza Ferenca, Andrzeja Szlachty, Krzysztofa Prendeckiego oraz Marty Niewczas.
TADEUSZ FERENC

INFORMACJE OGÓLNE

Tadeusz Ferenc urodził się w roku 1940. W roku 1975 ukończył z sukcesem kształcenie na szczeblu wyższym na Wydziale Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Swoją pracę zawodową rozpoczął jeszcze w roku 1956, kiedy to został zatrudniony jako robotnik w firmie WSK Rzeszów. Tam przepracował do roku 1963. Następnie objął stanowisko zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa Transbud Rzeszów (1972 -1981). Później zyskał pozycję kierownika w Budimexie a od roku 1985 pracował, jako zastępca dyrektora Rzeszowskich Zakładów Naprawy Samochodowej. Przez sześć lat, tj. w okresie od roku 1985 do roku 1991, zarządzał Miejskimi Zakładami Budownictwa Mieszkaniowego. Dwa lata później stał się prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”. Funkcję tę sprawował do 2001 roku.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Swoją przygodę z polityką zaczął od członkostwa w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do której należał od roku 1964 do momentu jej rozwiązania. W roku 1990 wszedł w skład SdRP a dziewięć lat później przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W okresie od roku 1994 do roku 2001 zajmował pozycję radnego w rzeszowskiej Radzie Miasta. Będąc radnym, działał w Komisji Budżetowej i Komunalnej. Już wtedy zajmował się zagadnieniami budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej oraz projektów drogowych. W okresie 2001 – 2002 zasiadał w Sejmie IV kadencji, kandydując z ramienia struktur SLD. Tak krótki czas pełnienia tej funkcji wynikał z wygranej w wyborach i objęcia funkcji głowy Rzeszowa. Mandat poselski Ferencowi odebrano w dniu 10 listopada 2002 roku. Cztery lata później odniósł kolejny sukces, ponownie zostając wybranym na prezydenta stolicy innowacji. Udało mu się wówczas uzyskać ponad 76% głosów przy około 50%-owej frekwencji. W 2010 roku startował na prezydenta po raz trzeci, znowu zwyciężając w pierwszej turze. Wtedy uzyskał od głosujących mieszkańców powyżej 53%. W trakcie długoletniej działalności na miejskiej scenie politycznej znacząco przeobraził wizerunek Rzeszowa. Z jego inicjatywy powstały dzisiejsze symbole miasta takie jak okrągła kładka czy multimedialna fontanna. Przez cały czas stawiał za priorytet poszerzenie granic Rzeszowa, co skutkowało zwiększeniem powierzchni współczesnej stolicy podkarpackiej z 54 kilometrów kwadratowych do 116 kilometrów kwadratowych. Zaciekle walczył o przyłączenie sąsiadujących wiosek. Za jego kadencji utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną, nowe drogi, parkingi oraz osiedla mieszkaniowe. Zakończył realizację dużego projektu związanego z poprawą jakości wody pitnej, doprowadzając do zadowalającego finału plan modernizacji ujęcia. Dołożył starań do zwiększenia estetyki miejskiej i remontu głównych ulic miasta. Zainicjował stworzenie dodatkowych skrzyżowań oraz montaż sygnalizacji świetlnych. W okresie jego wieloletniej pracy stworzono nową trybunę Stadionu Miejskiego oraz rozpoczęto wdrażanie koncepcji darmowego Internetu dla mieszkańców Rzeszowa i okolic. Na koncie ma wiele odznaczeń i nagród, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznane za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności społecznej i samorządowej, Złotą Odznakę Fundacji „Promocja Zdrowia”. Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Honorowy Medal PTTK, Honorową Odznakę „Przyjaciel Dzieci” z TDP i inne.

PRIORYTETY

Podczas czwartej kadencji Tadeusz Ferenc zamierza nadal dokładać wszelkich starań co do poszerzenia dotychczasowych granic Rzeszowa, uważając, że miasto wojewódzkie powinno być systematycznie powiększane. Zdaniem kandydata, konieczne jest także zmodernizowanie obecnego transportu miejskiego, w czym znaczącym postępem ma być wprowadzenie innowacyjnej kolejki nadziemnej mającej kursować przez centrum miasta, na wzór rozkładu jazdy autobusów „0”. W opinii Ferenca nieodzowne jest także rozbudowywanie lokalnych ośrodków edukacyjnych oraz punktów przedszkolnych i żłobków. Planuje on także zwiększyć pulę finansową na szykowane, duże inwestycje drogowe. W ten sposób chce poprawić stan miejskich dróg oraz wybudować nowe ulice. Za priorytetowe uważa też właściwe zagospodarowanie strefy Dworzysko, co jest według niego realne poprzez pozyskanie inwestorów. W tym widzi także opcję stworzenia dodatkowych stanowisk pracy nawet dla kilkunastu tysięcy ludzi.

ANDRZEJ SZLACHTA

INFORMACJE OGÓLNE

Andrzej Szlachta urodził się w roku 1947. W roku 1966 podjął się kształcenia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. Naukę kontynuował do 1970 roku. Następnie zajął się działalnością naukową, angażując się w życie Politechniki Rzeszowskiej. Odbył Asystenckie Studia Przygotowawcze, a w roku 1972 rozpoczął dalszą edukację na szczeblu wyższym w Politechnice Warszawskiej, którą z sukcesem zakończył dwa lata później. Przeprowadził zaawansowane badania naukowe i awansował na starszego asystenta. W roku 1978 otworzył przewód doktorski w warszawskim Instytucie Elektrotechniki. Tytuł doktora, z wyróżnieniem, obronił rok później. Na Politechnice Rzeszowskiej przeprowadzał zajęcia laboratoryjne, seminaria dyplomowe oraz wykłady.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Pierwsze kroki na regionalnej scenie politycznej zaczął stawiać w roku 1980, kiedy to włączył się w budowę struktur NSZZ „Solidarność”. Wówczas zyskał stanowisko przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto wszedł w skład Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Prezydium Zjazdu i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W latach 1999 – 2002 pełnił rolę głowy miasta, wybrany na prezydenta Rzeszowa przez Radę Miasta. W okresie jego władzy powstało wiele istotnych obiektów miejskich takich jak przykładowo Most Narutowicza, Most Zamkowy, Centrum Widowiskowo-Sportowe na Podpromiu, Muzeum Historii Rzeszowa, Podziemna Trasa Turystyczna czy teatr Maska. Przeprowadzono również gruntowne modernizacje już istniejących ulic – al. Powstańców Warszawy, Sokoła, Olbrachta, Szopena czy Hetmańskiej. Wyremontowano także Most Lwowski i wzniesiono pomnik Żołnierzy Armii Krajowej. W okresie od 2002 do 2005 roku pełnił funkcję radnego miasta. Z listy PiS-u startował w roku 2005 w wyborach parlamentarnych. W ten sposób został posłem na Sejm RP. Otrzymał wówczas ok. 14 tys. głosów. Na koncie ma liczne nagrody oraz odznaczenia, w tym złoty i srebrny Krzyż Zasług za pracę naukowo-dydaktyczną, medal Zasłużonych dla Politechniki Rzeszowskiej oraz Medal Edukacji Narodowej.

PRIORYTETY

Według Andrzeja Szlachty, priorytetem jest utworzenie dogodnego układu komunikacyjnego. Kandydat zapowiada między innymi zespolenie ul. Asnyka z ul. Kochanowskiego poprzez wybudowanie specjalnego tunelu dla aut oraz pieszych. Jako jedną z głównych inwestycji wymienia także połączenie al. Rejtana z ul. Siemieńskiego bądź Ciepłowniczą – albo mostem, albo trasą prowadzącą wzdłuż Wisłoka. Póki co nie mówi o konkretach, twierdząc, że zależy to zwłaszcza od sytuacji ekonomicznej i kosztów wiążących się z projektem. Wśród planów na najbliższe lata wyróżnia też stworzenie potężnego centrum finansowo-bankowego „City”, które miałoby się znaleźć na północy Rzeszowa. Akurat taka lokalizacja jest zdaniem kandydującego najlepsza, ponieważ to właśnie w tych częściach miasta znajdują się tereny możliwe do tego typu zagospodarowania. Co więcej, niedaleko znajduje się port lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz grunty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych prowadzących do Warszawy i Lublina. Znacząca jest także obecność autostrady A4.
 
WYWIAD
 
REDAKCJA: Jakie są Pana priorytety, jeżeli uda się Panu objąć stanowisko Prezydenta Rzeszowa?

Andrzej Szlachta: PiS przedstawiło program budowy nowoczesnego Rzeszowa. Proponujemy nowy styl zarządzania miastem, z autorytarnego na demokratyczny z poszanowaniem głosu mieszkańców.

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

• Poprawimy układ komunikacyjny przez wybudowanie ringu drogowego wokół Rzeszowa w celu likwidacji korków w mieście
• Wprowadzimy do transportu zbiorowego nowoczesne, cichobieżne szybkie tramwaje
• Zbudujemy Zintegrowany Zespół Dworcowy z tunelem łączącym Staromieście z Centrum miasta
• Stworzymy warunki do powstania nowoczesnej dzielnicy Rzeszowskie City na Staromieściu Północ
• Zbudujemy most na przedłużeniu ulicy Rejtana
• Zbudujemy wielopoziomowe parkingi
• Uruchomimy Rzeszowską Kolej Podmiejską (Łańcut – Rzeszów – Boguchwała) z wieloma przystankami na terenie Rzeszowa
• Zbudujemy Interaktywne Centrum Wiedzy dla dzieci i młodzieży
• Zbudujemy Akademickie Centrum Kultury studenckiej dla tysięcy studentów
• Zbudujemy nowe szkoły na osiedlach: Wilkowyja i Budziwój
• Zmodernizujemy stadion Resovii, najstarszego rzeszowskiego klubu
• Zbudujemy basen na osiedlu Pobitno
• Wspólnie z samorządem wojewódzkim rozbudujemy Filharmonię Podkarpacką o funkcję Teatru Muzycznego
• Zbudujemy halę lodową
• W ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) będziemy wspierać budowę Aquaparku oraz Interaktywnego Parku Rozrywki RESOLAND wzorowany na europejskich i światowych doświadczeniach
• Wzbogacimy Park Papieski o miniaturowe Świątynie świata
• Uzbroimy strefę gospodarczą dla inwestorów, aby tworzyć nowe miejsca pracy

R.: Którym dziedzinom Pana zdaniem potrzeba poświęcić w Rzeszowie najwięcej uwagi?

A.Sz.: Transport – aby zlikwidować korki w mieście,
Edukacja – wprowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i konsultacje dla uczniów oraz przywrócimy gabinety stomatologiczne i gabinety higienistek
Zdrowie – zapewnimy łatwiejszy dostęp do usług ochrony zdrowia
Kultura – ułatwimy dostęp do instytucji kultury rodzinom wielodzietnym i mniej zamożnym, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozbudujemy Filharmonię o funkcję teatru Muzycznego
Sport – budowa basenu na Pobitnem, rozbudowa basenu na ROSiRZE, modernizacja stadionu Resovii


REKLAMA


R.: Dlaczego rzeszowianie powinni oddać swoje głosy na Pana?

A.Sz.: Jestem doktorem nauk technicznych z doświadczeniem akademickim, samorządowym i parlamentarnym. Mam program na nowoczesny metropolitalny Rzeszów z dzielnicą City, jako centrum biznesu, usług, handlu i nowoczesnego budownictwa. Będę zarządzał miastem przez współpracę z mieszkańcami, Radą Miasta i sąsiednimi gminami, a nie przez konflikt.

R.: Jak widzi Pan Rzeszów za pięć lat?

A.Sz.: W ciągu 5 lat stworzymy funkcjonalny układ komunikacyjny, unowocześnimy transport zbiorowy przez wprowadzenie szybkich tramwajów. Powstaną strategiczne dla miasta inwestycje kubaturowe kształtujące funkcje metropolitalne Rzeszowa, zmniejszymy bezrobocie i stworzymy miejsca pracy dla młodych ludzi poprzez budowę nowych stref gospodarczych. Wprowadzimy nowy program polityki społecznej uwzględniający potrzeby rodzin wielodzietnych, osób w trudnej sytuacji materialnej, wprowadzimy program polityki senioralnej. Poprawimy standardy lecznictwa publicznego w Rzeszowie. Ułatwimy szeroki dostęp dzieci i młodzieży do różnych dziedzin sportu i rekreacji.
KRZYSZTOF PRENDECKI

INFORMACJE OGÓLNE

Krzysztof Prendecki ma 39 lat. Z wykształcenia dr socjologii. Zawodowo związany jest z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, w której działa od lat, jako pracownik dydaktyczno-naukowy. Politycznie jest kandydatem niezależnym, popieranym przez Kongres Nowej Prawicy. Na swoim koncie ma długotrwałą współpracę z mediami o zasięgu zarówno regionalnym, jak i ogólnopolskim. Przez długi czas pełnił funkcję komentatora i analityka codzienności. Publikuje w prasie lokalnej i krajowej. Zdobywca nagrody „Złotej Ryby” – dla najlepszego polskiego młodego felietonisty, przyznawanej przez Fundację Macieja Rybińskiego.

PRIORYTETY

Po objęciu fotela prezydenta Rzeszowa uważa za najistotniejsze stworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego na wzór Krakowa. Zdaniem dr Prendeckiego takie rozwiązanie pozwoliłoby na skoncentrowanie w jednym punkcie pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Za priorytet uważa również likwidację Straży Miejskiej, podobnie jak miało to miejsce w Stalowej Woli. Zdaniem kandydata, jest to oszczędność sięgająca 3,5 mln zł rocznie. W swoim programie wyborczym zapowiada również obniżenie lokalnych podatków, zwiększając tym samym szanse podkarpackiej młodzieży na uruchomienie własnych przedsiębiorstw.

WYWIAD

Redakcja: Jakie są Pana priorytety, jeżeli uda się Panu objąć stanowisko prezydenta Rzeszowa?

Krzysztof Prendecki: Po pierwsze, Rzeszów – „Stolica niskich podatków”. Bezwzględna obniżka wszystkich podatków lokalnych o 50 procent. Mieszkańcy sami powinni decydować o swoich finansach, a nie urzędnik. Niskie podatki chętniej zapłacą ci, którzy dotychczas ich unikali, a firmy z sąsiednich gmin będą zainteresowane przeniesieniem działalności gospodarczej do Rzeszowa. Więcej przedsiębiorców to nowe miejsca pracy.

Po drugie, Straż miejska do likwidacji. Mieszkańcy miasta określają straż miejską mianem „darmozjadów”. Kosztują nas ponad 3 miliony złotych. Irytują i kosztują.

Po trzecie, TAK dla budowy parkingów wielopoziomowych i Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Po czwarte, promocja miasta tylko na najwyższym poziomie
Jest jeszcze wiele do zrobienia, by pokazać, że na ścianie wschodniej jest miasto, w którym na co dzień nie przemykają ciągniki o pojemności dwa czterysta

Po piąte, sprzeciw wobec niszczenia przestrzeni miejskiej Rzeszowa
Walczmy z kiczem, wszechobecnymi pastelami i szpecącymi reklamami. Konieczny jest plan zagospodarowania przestrzennego. Dość chaosu urbanistycznego.

Po szóste, konieczne jest odmulenie zalewu i podział bulwarów na strefę głośną (z barami, kawiarniami) i cichą. Tak dla parku wodnego z prawdziwego zdarzenia, zbudowanego przez prywatnego inwestora.

R: Którym dziedzinom, Pana zdaniem, trzeba poświęcić w Rzeszowie najwięcej uwagi?

K. P.: Transport. Rzeszów ma zbyt zwartą zabudowę i nie ma miejsca na buspasy, które tylko jeszcze bardziej zakorkują miasto. W sprawie buspasów można dla uniknięcia ryzyka zarzutu zmiany przeznaczenia inwestycji odczekać 5 lat. Jednocześnie likwidując te rozwiązania wcześniej istnieje ryzyko zapłaty kar. Wybór w istocie polega na skalkulowaniu co byłoby bardziej opłacalne. Decyzja w tej sprawie jest możliwa do skalkulowania: czy stanie w korkach, strata czasu, koszt paliwa etc. czy jednorazowa kara finansowa. Podobnie jest z ekranami dźwiękochłonnymi. GDDKiA planuje nie tylko zmniejszenie liczby barier dźwiękochłonnych na budowanych drogach, ale także… demontaż już istniejących i niepotrzebnych ekranów. W jednym z archiwalnych numerów „Nowin” można znaleźć tłumaczenia przedstawicieli ratusza, że dzięki buspasom „…do miasta wpuści się tylko tyle samochodów, aby mogły sprawnie przejechać i wyjechać…”. Szczerze przyznaję, że nie rozumiem sensu takich stwierdzeń. To tak jakby do sklepu nie wpuścić ludzi, bo mamy tylko jedną kasę fiskalną.

Oddanie MPK w prywatne ręce. W 2012 roku do MPK podatnicy - rzeszowianie dołożyli 22 000 000 zł. A Prezes w 2013 od kwietnia do grudnia zarobił 136 000 zł. Jedna piąta transportu miejskiego w Europie Zachodniej jest w rękach prywatnych. W Polsce udało się to w Tczewie. W sprawie prywatyzacji MPK, co chcemy uczynić, aby poprawić jakość świadczonych usług i powalczyć z etatyzmem i ciepłymi posadkami w tej spółce – jeżeli chcemy sprzedać udziały, nie łamiemy unijnego prawa. Zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. trwałość projektu nie zostanie zachowana gdy ulegnie on znaczącej modyfikacji. Komisja Europejska wskazuje na dwie przesłanki., które mogą to tego doprowadzić. Pierwszą jest uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo, drugą zmiana charakteru własności, przy czym obie przesłanki muszą wystąpić łącznie. W umowie prywatyzacyjnej można zastrzec wiele warunków w tym obowiązek kontynuowania przez np. określony czas (5 lat) zasadniczej działalności Spółki czy np. obowiązek utrzymania zatrudnienia. Z kolei prywatne PKS-y tez korzystają np. z dotacji do ulgowych przejazdów gdyż taka dotacja nie zależy od formy własności ale świadczenia konkretnej usługi objętej taka dopłatą.

R.: Dlaczego rzeszowianie powinni oddać swoje głosy na Pana?

K.P.: Jestem „pniokiem” z siedmiopokoleniowymi korzeniami. Wychowałem się w rzeszowskim rynku. Pracuję ma Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, uczelni numer 1 na Podkarpaciu. Potrafię zarządzać zasobami ludzkimi. Mam praktyczne doświadczenie przedsiębiorcy, byłem współwłaścicielem firmy. Rozumiem działania gospodarki, moje wykłady i publikacje naukowe dotyczą m.in. zagadnień związanych z zarządzaniem i ekonomią, Jestem sympatykiem zdrowego rozsądku i myśli wolnościowej. Uważam, że w ciągu ostatnich 25 lat zaszły w tym mieście ogromne zmiany na lepsze. Zasługa w tym włodarzy miasta, a przede wszystkim samych mieszkańców, jednak chciałbym dla Rzeszowa zrobić więcej, szybciej i mądrzej.

R: Jak widzi Pan Rzeszów za pięć lat?

K.P.: Jeśli zostanę prezydentem widzę Rzeszów, w którym młodzi ludzie po studiach nie będą szukać pracy, ale sami będą zatrudniać innych, w swoich własnych małych i średnich firmach. Widzę Rzeszów z prawdziwą innowacją, doliną lotniczą, przyjazny dla inwestorów. Widzę Rzeszów, w którym mieszkający są zadowoleni z komunikacji miejskiej. Widzę Rzeszów z licznymi ścieżkami rowerowymi i parkingami wielopoziomowymi dla kierowców. Widzę Rzeszów w którym nie będzie wstydu wsiąść do pociągu czy autobusu w Rzeszowskim Centrum Komunikacyjnym. Widzę Rzeszów, w którym nie niszczy się przestrzeni miejskiej, bez kiczowatych reklam i chaosu urbanistycznego. Widzę Rzeszów, w którym mieszkańcy będą mogli cieszyć się radosnymi bulwarami i zażywać kąpieli w parku wodnym. Widzę Rzeszów w którym odbywające się festiwale kulturalne będą na najwyższym europejskim poziomie. Widzę Rzeszów, z którego mieszkańcy będą bardzo, bardzo dumni.

MARTA NIEWCZAS

INFORMACJE OGÓLNE

Marta Niewczas ma 40 lat. W latach 1993 – 1999 studiowała w filii rzeszowskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Z wykształcenia jest magistrem prawa. W wyniku dalszego kształcenia zdobyła tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Zawodowo związana ze sportem. Jest sześciokrotną Mistrzynią Świata w karate tradycyjnym.

DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

Działa, jako członek Prezydium Krajowej Rady Politycznej Twój Ruch. Jest Przewodniczącą Zarządu Twój Ruch Podkarpacie. Od 2002 roku wchodzi w skład Rady Miasta Rzeszowa. Dwa razy kandydowała do Sejmu – najpierw z ramienia PO, następnie z listy SLD-UP. W obu przypadkach bezskutecznie. Próbowała swoich sił również w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. W wyborach startuje z własnego komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Wyborców Marty Niewczas – Aktywny Rzeszów. Popierana na stanowisko głowy miasta przez Kongres Kobiet.

PRIORYTETY

Kandydatka zwraca szczególną uwagę na możliwości, z jakich region Podkarpacia ma szansę skorzystać dzięki Unii Europejskiej. Za istotny cel swojej działalności na stanowisku prezydenta uznaje pozyskanie zagranicznych inwestorów strategicznych, którzy stworzyliby nowe stanowiska pracy. W tym widzi sposób na obniżenie stopy bezrobocia i zwiększenie płac. Ponadto uważa za priorytetowe rozwinięcie podmiotów gospodarczych o zasięgu regionalnym na rynkach europejskich. Zamierza dołożyć starań do aktywizacji miasta pod względem ekonomicznym, społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym. Jej zdaniem, stolica Podkarpaci ma potencjał, aby stać się centrum uniwersyteckim z prawdziwego zdarzenia. Stawia na rozkwit strefy rekreacyjnej zakładający poprawę wizerunku lokalnych plant i Lisiej Góry.
 
 
 
 
 

Tagi

Podziel się z innymi

Reklama

Wasze komentarze

Pozostalo znaków:
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się
Dodaj komentarz

Portal resinet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Pozostałe aktualności

Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń w ARiMR. Delegatura CBA z Rzeszowa zatrzymała 8 osób - Aktualności Rzeszów

Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń w ARiMR. Delegatura CBA z Rzeszowa zatrzymała 8 osób

RZESZÓW. Po dzisiejszych zatrzymaniach kwota unijnych wyłudzeń może się zwiększyć do 20 mln złotych. ...

Startują zapisy na letni wypoczynek w RDK. 1950 miejsc w 13 filiach na terenie całego miasta - Aktualności Rzeszów

Startują zapisy na letni wypoczynek w RDK. 1950 miejsc w 13 filiach na terenie całego miasta

RZESZÓW. Zapisy od 28 maja do 15 czerwca 2018 roku dla rodzin z Rzeszowa oraz od 11 czerwca do 15 czerwca 2018 roku dla rodzin spoza ...

Trwa remont ul. Lwowskiej. Występują duże utrudnienia w ruchu - Aktualności Rzeszów

Trwa remont ul. Lwowskiej. Występują duże utrudnienia w ruchu

RZESZÓW. Przypomnijmy, że zadaniem wykonawcy jest wymiana powierzchni asfaltowej oraz regulacja włazów studzienek na odcinku o...

Zmiany w regulaminie odbioru śmieci w Rzeszowie. Będzie dodatkowa frakcja  - Aktualności Rzeszów

Zmiany w regulaminie odbioru śmieci w Rzeszowie. Będzie dodatkowa frakcja

RZESZÓW. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, Rzeszów był niejako zobowiązany nowe przepisy przyjąć. ...

„Walczymy, aby ludzie płacili mniej”- Tadeusz Ferenc rzuca rękawice PGE - Aktualności Rzeszów

„Walczymy, aby ludzie płacili mniej”- Tadeusz Ferenc rzuca rękawice PGE

RZESZÓW. Prezydent mocno sprzeciwia się nie tylko cenom za odpady, ale również i za energie elektryczną. ...

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Ankieta

Czy uważasz, że Pomnik Czynu Rewolucyjnego zniknie z przestrzeni miejskiej?

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Głosuj Zobacz wyniki
Reklama
Partnerzy: