Reklama

Aktualności Rzeszów

Wzrosło zadłużenie miasta. Fitch Rating potwierdza ubiegłoroczną ocenę Rzeszowa

Dodano: 14.03.2019

Wzrosło zadłużenie miasta. Fitch Rating potwierdza ubiegłoroczną ocenę Rzeszowa - Aktualności Rzeszów

fot. Archiwum RESinet.pl

RZESZÓW. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie „BBB+". Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w mieście, co przełoży się na dobry wskaźnik spłaty zadłużenia.

Ratingi miasta odzwierciedlają także prognozowany przez Fitch umiarkowany poziom zadłużenia Rzeszowa w średnim okresie, pomimo spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej wielkości.

Finanse (Neutralny/Stabilny)

Fitch spodziewa się, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rzeszowa będą dobre. Nadwyżka operacyjna miasta będzie wynosić średnio 100 mln zł i stanowić 9% dochodów operacyjnych. Będzie ona 1,5-krotnie wyższa od rocznej obsługi długu (odsetki plus raty). Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie racjonalizowały wydatki operacyjne tym samym ograniczając występującą obecnie w sektorze samorządowym presję na wydatki w oświacie, na płace oraz podstawowe usługi komunalne, jak transport publiczny czy gospodarka odpadami. Pozytywny wpływ na wyniki miasta będą miały dynamicznie rosnące dochody podatkowe w związku z rozwijającą się bazą podatkową oraz wzrostem gospodarczym.

Fitch spodziewa się, że Rzeszów będzie kontynuował realizację zakrojonych na szeroką skalę inwestycji. W związku z tym wydatki majątkowe Miasta pozostaną wysokie i mogą wynosić średnio 300 mln zł rocznie w latach 2019-2022 (20% wydatków ogółem), z czego ponad 50% będzie finansowanych z dotacji unijnych. W rezultacie Fitch utrzymuje swoje prognozy deficytu budżetowego Miasta na poziomie 5% dochodów ogółem w średnim okresie (65 mln zł rocznie).

W 2018r. wyniki operacyjne Rzeszowa były dobre i zgodne z naszymi prognozami. Nadwyżka operacyjna wyniosła 100 mln zł i stanowiła 8,8% dochodów operacyjnych (2017: 100 mln zł oraz 9,7%), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 9% w stosunku do roku poprzedniego, głównie za sprawą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, których realizacja przekroczyła wielkości zaplanowane w budżecie.

Deficyt budżetowy miasta wyniósł około 50 mln zł i stanowił 3,7% dochodów ogółem (2017: 36 mln zł deficytu), pomimo realizacji zakrojonych na szeroką skalę inwestycji współfinansowanych z dotacji unijnych. W 2018r. wydatki majątkowe wzrosły o ponad 40% i wyniosły niemal 330 mln zł (około 23% wydatków ogółem), przy czym prawie 60% zostało sfinansowane dochodami majątkowymi, głównie dotacjami unijnymi.

Zadłużenie i płynność (Neutralny/Stabilny)

Fitch spodziewa się, że w latach 2019-2022 zadłużenie miasta będzie rosnąć o około 50 mln zł rocznie, ale pozostanie ono umiarkowane dla tego poziomu ratingu i w 2022r. nie przekroczy 950 mln zł oraz 70% dochodów bieżących. Na koniec 2018r. zadłużenia miasta wynosiło 730 mln zł i stanowiło 64% dochodów bieżących. W roku poprzednim zadłużenia wynosiło ok. 655 mln zł.

Fitch prognozuje, że w średnim okresie wskaźniki obsługi długu pozostaną odpowiednie dla tego poziomu ratingu. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) będzie zbliżony do średniej zapadalności długu wynoszącej 9-10 lat. Nadwyżka operacyjna będzie 1,5 razy wyższa od rocznej obsługi długu. Ta ostatnia może wzrosnąć z około 50 mln zł rocznie w latach 2016-2018 do około 65 mln zł rocznie w latach 2019-2022 z uwagi na spodziewany wzrost stóp procentowych w Polsce oraz wygaśnięcie okresów karencji pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („AAA"; stabilna perspektywa).REKLAMA

Prawie 65% długu Rzeszowa, według stanu na koniec 2018r., zostało zaciągnięte w EBI, jest nisko oprocentowane oraz ma długi termin zapadalności. Miasto ma nadal do dyspozycji 280 mln zł w ramach linii kredytowej EBI, które zostanie wykorzystane w latach 2019-2022. Finansowanie to ma pozytywny wpływ na budżet, ponieważ ogranicza presję z tytułu obsługi zadłużenia.

Płynność Miasta jest dobra. Od lat stan środków na rachunkach Miasta, zarówno w trakcie jak i na koniec roku, przekracza planową roczną obsługę zadłużenia, co jest pozytywne dla ratingów. W 2018r. wolne środki wyniosły 83 mln zł (58 mln zł w 2017r.). Fitch spodziewa się, że Miasto wykorzysta część tych środków na finansowanie inwestycji w latach 2019-2020, jednak jego płynność pozostanie dobra.

Zarządzanie i Administracja (Mocny/Stabilny)

Zdaniem Fitch praktyki zarządzania Miastem są czynnikiem wspierającym rating. Władze Miasta aktywnie działają na rzecz tworzenia dobrych warunków do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w mieście, co przekłada się na dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki. Priorytetem Władz Miasta jest dalsza poprawa infrastruktury przy wykorzystaniu środków unijnych. W listopadzie 2018r. Pan Tadeusz Ferenc został ponownie wybrany Prezydentem Miasta na pięcioletnią kadencję.

Dobre zarządzanie finansami znajduje odzwierciedlenie w mocnych wynikach operacyjnych oraz polityce długu mającej na celu ograniczanie kosztów obsługi oraz wydłużanie średniej zapadalności długu. Budżet Miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej, ponieważ całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie. Jednak ostrożna polityka budżetowa Miasta ogranicza to ryzyko; w swoim budżecie Rzeszów planuje wydatki na odsetki od zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie jest wykonywany.

Gospodarka (Neutralny/Stabilny)

Dynamiczny wzrost gospodarki Rzeszowa w ostatnich latach, powyżej wzrostu gospodarczego w kraju, skutkuje szybszym wzrostem dochodów podatkowych Rzeszowa niż innych miast grupy porównawczej. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, wzrósł z 74% średniej krajowej w 2007r. do 87,6% w 2016r.

Zdaniem Fitch wskaźniki dla samego miasta, które jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie, są wyższe od średniej krajowej i plasują się na średnim poziomie w porównaniach międzynarodowych. W odróżnieniu od większości polskich miast liczba ludności Rzeszowa rośnie (190,849 na koniec czerwca 2018r.), co dowodzi atrakcyjności Rzeszowa dla jego mieszkańców.

Otoczenie prawne (Neutralny/Stabilny)

Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne.

Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu.

Czynniki zmiany Ratingu

Ratingi Rzeszowa mogą zostać podniesione, jeśli nastąpi dalsza poprawa wyników operacyjnych miasta, a jednocześnie wskaźniki zadłużenia pozostaną dobre, tak że relacja długu do nadwyżki bieżącej w sposób trwały będzie wynosiła poniżej 5 lat.

Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne miasta pogorszą się, a jednocześnie znacząco wzrośnie jego zadłużenie, co wpłynie na istotne pogorszenie się wskaźnika zadłużenia do nadwyżki bieżącej powyżej 10 lat.

Źródło: www.fitchratings.com

Tagi

Podziel się z innymi

Reklama

Wasze komentarze

Pozostalo znaków:
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się
Dodaj komentarz

Portal resinet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Pozostałe aktualności

Prawie 1 milion zł dla WSIiZ na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - Aktualności Rzeszów

Prawie 1 milion zł dla WSIiZ na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikaty o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój p...

Uniwersytet Rzeszowski jednak nie zmieni logo - Aktualności Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski jednak nie zmieni logo

RZESZÓW. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek podjął decyzję o zachowaniu obecnie obowiązującego logo uc...

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 4. Pojedzie przez nowy łącznik - Aktualności Rzeszów

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 4. Pojedzie przez nowy łącznik

Od soboty, 25 maja 2019 r. linia autobusowa nr 4 pojedzie według nowego rozkładu jazdy oraz na zmienionej trasie, uwzględniającej nowe przys...

W czwartek możliwe utrudnienia w ruchu. Ulicami Rzeszowa przejdzie korowód studentów - Aktualności Rzeszów

W czwartek możliwe utrudnienia w ruchu. Ulicami Rzeszowa przejdzie korowód studentów

RZESZÓW. Korowód poruszał się będzie prawymi pasami ruchu. W miarę możliwości, policjanci będą przepuszczać kierujących z lewe...

W czwartek otwarcie łącznika ul. Lubelskiej z ul. Warszawską - Aktualności Rzeszów

W czwartek otwarcie łącznika ul. Lubelskiej z ul. Warszawską

RZESZÓW. Otwarcie drogi 23 maja o godz. 11.00. ...

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Ankieta

Jak często korzystasz z nowej wypożyczalni rowerów i skuterów blinkee.city?

Codziennie

Przynajmniej raz w tygodniu

Kilka razy w tygodniu

Nie korzystam z wypożyczalni

Głosuj Zobacz wyniki
Reklama
Partnerzy:
Drogi Użytkowniku!

Chcielibyśmy Państwa poinformować o tym, że w RESinet.pl szanujemy prywatność naszych Uzytkowników, a tym samym starannie zabezpieczamy Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat tego, kto jest administratorem danych, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz w jaki sposób wykorzystujemy piki cookie znajduj? się w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się między innymi o tzw. rozwi?zaniach opt-out, które umożliwiaj? określenie Twoich ustawień prywatności w trakcie korzystania z Internetu.

Ok, Rozumiem