Reklama

Informator Dekanat I

Rzeszów - Kościół rektoralny: Trójcy Świętej

Rzeszów - Kościół rektoralny: Trójcy Świętej
ul. Targowa 4
35-064 Rzeszów
(0-17) 853 58 01

Godziny mszy

niedziele i święta, czas letni i zimowy
9.00, 12.00, 18.00
święta zniesione, czas letni i zimowy
6.30, 7.15, 9.00, 15.30, 18.00
dzień powszedni, czas letni i zimowy
6.30, 7.00, 18.00
Kaplica Szpitalna
niedziele i święta, czas letni i zimowy
10.30, 15.00
dzień powszedni, czas letni i zimowy
15.00
Kościół rektoralny p.w. Trójcy Przenajświętszej, dawny Św. Ducha, pochodzi z połowy XV w. Świadczy o tym historia Rzeszowa, w której jest mowa o jego istnieniu w 1469 r. W czasie najazdu Rakoczego w 1657 r. kościół spłonął; szybko jednak został odbudowany przez proboszcza szpitalnego i prepozyta rzeszowskiego. W 1661 r. został konsekrowany przy jednoczesnej zmianie tytułu na Trójcę Przenajświętszą. Z powodu niebezpieczeństwa grożącego kościołowi od wylewów Wisłoka, jeszcze raz został przebudowany około 1720 r.
 
Obecna forma architektoniczna ukształtowana została ostatecznie w I połowie XIX w., kiedy to dokonano znacznej przebudowy obiektu nadając mu klasycystyczny kształt. Zaborca austriacki przejął kościół tworząc wokół niego cmentarz miejski, obecnie najstarszy w Rzeszowie. Kościół Św. Trójcy stał się kaplicą cmentarną aż do lat sześćdziesiątych XX w.
 
Stąd wyruszały kondukty pogrzebowe na nowy cmentarz pobitniański. Kościół był zawsze związany ze szpitalem, który powstał w 1832 r. i miał charakter przytułku, domu starców. Od 1855 r. nazywał się zakładem leczniczym, a następnie po podniesieniu go do rzędu tzw. szpitali powszechnych, otrzymał nazwę "Publiczny Dom Zdrowia". Otwarcie nowego szpitala przy ul. Spytka Ligęzy nastąpiło 15.10.1887 r. Kościół-kaplica cmentarna został zamknięty w latach sześćdziesiątych XX w. stając się magazynem dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 1977 r. proboszcz parafii farnej - ks. prałat Jan Stączek rozpoczął starania celem otwarcia kaplicy i przeznaczenia jej do wykonywania kultu religijnego. Starania te zostały wieńczone sukcesem, gdyż w 1980 r. Urząd Miasta przekazał parafii Farnej klucz do kościółka. W czerwcu 1981 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski utworzył przy kościele Świętej Trójcy rektorat i kapelanię Szpitala Wojewódzkiego, powierzając tę funkcje ks. Feliksowi Flejszarowi. Po kilkuletnim remoncie, poświęcenia kościoła dokonał bp Edward Białogłowski, 05.07.1992 r.
Data wprowadzenia: 2008-09-01;

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Wasze opinie

Reklama
Partnerzy: