Aktualności Rzeszów

Gdzie jeszcze wolne miejsca na studia? Lista kierunków i specjalności, na które prowadzona jest II tura rekrutacji

Dodano: 05.08.2016

Gdzie jeszcze wolne miejsca na studia? Lista kierunków i specjalności, na które prowadzona jest II tura rekrutacji - Aktualności Rzeszów

fot. Pixabay

RZESZÓW. Na rzeszowskich uczelniach są jeszcze wolne miejsca. Można składać dokumenty.

Poniżej prezentujemy aktualne wykazy lokalnych szkół wyższych, wydziałów oraz kierunków i form studiów, na jakie nadal przyjmowane są aplikacje.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

Architektura krajobrazu studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Rolnictwo studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Technologia żywności i żywienie człowieka studia inż., stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ EKONOMII
Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska studia niestacjonarne I stopnia
Filologia angielska studia niestacjonarne II stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Filologia polska studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Fizyka - studia stacjonarne II stopnia
Informatyka - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Mechatronika - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Systemy diagnostyczne w medycynie - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Dietetyka studia niestacjonarne I stopnia
Dietetyka studia niestacjonarne II stopnia
Fizjoterapia niestacjonarne I stopnia
Fizjoterapia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
Położnictwo studia niestacjonarne II stopnia
Ratownictwo medyczne studia stacjonarne I stopnia
Zdrowie Publiczne studia stacjonarne I stopnia
Zdrowie Publiczne studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MUZYKI
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne I stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia
Instrumentalistyka studia stacjonarne I stopnia
Jazz i muzyka rozrywkowa studia stacjonarne I stopnia - nabór tylko na specjalność:
wykonawstwo instrumentalne

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Pedagogika (profil ogólnoakademicki) niestacjonarne I stopnia
Pedagogika (profil praktyczny) niestacjonarne I stopnia
Pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Pedagogika (profil praktyczny) studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Nauki o rodzinie (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne I stopnia
Nauki o rodzinie (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia studia I i II stopnia stacjonarne
Muzeologia studia I stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia studia stacjonarne
Historia studia I i II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo studia I i II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa studia I stopnia stacjonarne
Politologia studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Socjologia studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Praca socjalna studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ SZTUKI:
Sztuki wizualne - studia stacjonarne I stopnia
Sztuki wizualne - studia stacjonarne II stopnia
Grafika - studia stacjonarne, jednolite magisterskie

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

POZAWYDZIAŁOWY ZAMIEJSCOWY INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
STOSOWANEJ I NAUK PODSTAWOWYCH:
Biotechnologia studia inżynierskie stacjonarne I stopnia

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI – RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

I tura rekrutacji jeszcze trwa, ale jak informuje rzecznik prasowy uczelni – jak co roku, kandydaci będą mogli składać dokumenty aplikacyjne również w ramach II tury. Nabór będzie prowadzony na wszystkich kierunkach jakie oferuje przyszłym studentom WSPiA. „W tej chwili jest jeszcze za wcześnie na podsumowanie jednak już zauważamy, że podczas tegorocznej rekrutacji w WSPiA dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz nowość w WSPiA czyli nowy kierunek studiowania „administracja // zarządzanie”. Widzimy także wyraźny wzrost zainteresowania kierunkiem „prawo” w WSPiA. II tura rekrutacji ruszy w poniedziałek 8 sierpnia i potrwa do końca września 2016 r.” – informuje Rzecznik prasowy uczelni Przemysław Pawlak

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunku i specjalności:

Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie” – jest to całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna. Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne – nie trzeba podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający. Decyzję o wyborze kierunku studenci podejmują pod koniec I roku.REKLAMA

Na kierunku „administracja” (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci mają do wyboru 10 specjalności:

1.    Administrację bezpieczeństwa narodowego – nowość,
2.    Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,
3.    Stosunki międzynarodowe,
4.    E-administrację,
5.    Zarządzanie zasobami ludzkimi,
6.    Finanse i rachunkowość,
7.    Administracja Publiczna,
8.    Administrację bezpieczeństwa wewnętrznego,
9.    Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,
10. Administrowanie firmą.

Na kierunku „zarządzanie” (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci mają do wyboru 4 specjalności:
1.    Zarządzanie turystyką,
2.    Zarządzanie w biznesie,
3.    Zarządzanie finansami,
4.    Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.
Specjalności:
1.    kryminalistyka i kryminologia,
2.    Cyberbezpieczeństwo,
3.    przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,
4.    zarządzanie kryzysowe,
5.    służby ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Prawo – Jednolite, 5-letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Kandydaci mogą wybrać jedną z kilku ścieżek kształcenia:
1.    Ścieżka Aplikacyjna
2.    Ścieżka kształcenia ogólnego (prowadzona od 8. semestru):
a.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu cyberprzestępczość
b.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu kryminalistyka i kryminologia
c.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu prawo europejskie
d.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu prawo w biznesie
Seminaria Doktoranckie dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego
Uczelnia prowadzi także rekrutację na studia podyplomowe.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

II tura rekrutacji będzie także w Politechnice Rzeszowskiej. Nabór przyszłych studentów studiów stacjonarnych potrwa od 16 sierpnia do 14 września. Wolne miejsca będą na następujących wydziałach i kierunkach studiów:

Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury     
inżynieria środowiska   
ochrona środowiska     

Budowy Maszyn i Lotnictwa     
mechanika i budowa maszyn
(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli)
zarządzanie i inżynieria produkcji
(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli)

Chemiczny        
biotechnologia
inżynieria chemiczna i procesowa          
technologia chemiczna

Elektrotechniki i Informatyki   
elektronika i telekomunikacja  
elektrotechnika              
energetyka       

Matematyki i Fizyki Stosowanej            
inżynieria medyczna     
matematyka, specjalność zastosowania matematyki w ekonomii          

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

II tura nie ominie także WSIiZ. Uczelnia będzie prowadziła rekrutację zarówno na studia I, jak i II stopnia. Poniżej dokładne zestawienie kierunków:

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne i niestacjonarne
Dietetyka – stacjonarne i niestacjonarne
Filologia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim* – stacjonarne
Fizjoterapia – stacjonarne i niestacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka – stacjonarne i niestacjonarne
Programowanie* – stacjonarne
Kosmetologia – stacjonarne i niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu – niestacjonarne
Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – stacjonarne i niestacjonarne
Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne
Turystyka i rekreacja – stacjonarne
Zarządzanie – stacjonarne i niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu* – stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe* – stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie lotnictwem - Aviation Management (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe - International Management (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzanie finansami - Financial Management (po angielsku) – stacjonarne
Informatyka - Information Technology (po angielsku) – stacjonarne 

* - odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru

Studia II stopnia

Administracja – niestacjonarne
Ekonomia – stacjonarne i niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne i niestacjonarne
Zdrowie publiczne – niestacjonarne
Informatyka – stacjonarne
Informatyka - Information Technology (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzenie Międzynarodowe - International Management (po angielsku) – stacjonarne
Logistyka w transporcie - Logistics in Transport (po angielsku) – stacjonarne

 

Tagi

Podziel się z innymi

Wasze komentarze

Pozostalo znaków:
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się
Dodaj komentarz

Portal resinet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Pozostałe aktualności

Idą mrozy. Miasto ustawi koksowniki, Straż Miejska zwiększy liczbę patroli - Aktualności Rzeszów

Idą mrozy. Miasto ustawi koksowniki, Straż Miejska zwiększy liczbę patroli

RZESZÓW. Koksowniki ustawione zostaną w kilku punktach miasta, m.in. na rynku, przy dworcach i węzłowych przystankach MPK....

13 marca w G2A Arena odbędzie się IV Forum Europa – Ukraina - Aktualności Rzeszów

13 marca w G2A Arena odbędzie się IV Forum Europa – Ukraina

 RZESZÓW. W Forum Europa – Ukraina weźmie udział blisko 500 gości z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsie...

Na 37 piętro rowerem? W sobotę Krystian Herba podejmie kolejne wyzwanie - Aktualności Rzeszów

Na 37 piętro rowerem? W sobotę Krystian Herba podejmie kolejne wyzwanie

RZESZÓW. Pięciokrotny rekordzista Guinnessa w liczbie pokonanych schodów na rowerze szykuje się na kolejną ciekawą przeprawę. ...

Znamy harmonogram atrakcji 13. Podkarpackich Targów Edukacyjnych - Aktualności Rzeszów

Znamy harmonogram atrakcji 13. Podkarpackich Targów Edukacyjnych

RZESZÓW. W XIII edycji Podkarpackich Targach Edukacyjnych udział weźmie blisko 100 wystawców. ...

Prawie 100 osób wzięło udział w III Dyktandzie Rzeszowskim. Uczestnicy zmagali się z tekstem pt. „List niewysłany” - Aktualności Rzeszów

Prawie 100 osób wzięło udział w III Dyktandzie Rzeszowskim. Uczestnicy zmagali się z tekstem pt. „List niewysłany”

RZESZÓW. „Tekst dyktanda w formie listu był bardzo piękny i momentami wzruszający" - mówiła jedna z uczestnicz...

Nowe na portalu

REKLAMA

Najczęściej czytane

Rzeszów pod lupą

Fotorelacje z Rzeszowa

Zobacz inne fotorelacje

Wasze opinie

Ankieta

Czy uważasz, że strefa płatnego parkowania w centrum Rzeszowa to dobre rozwiązanie?

TAK

NIE

Nie mam zdania

Głosuj Zobacz wyniki
Partnerzy: