Reklama

Aktualności Rzeszów

Gdzie jeszcze wolne miejsca na studia? Lista kierunków i specjalności, na które prowadzona jest II tura rekrutacji

Dodano: 05.08.2016

Gdzie jeszcze wolne miejsca na studia? Lista kierunków i specjalności, na które prowadzona jest II tura rekrutacji - Aktualności Rzeszów

fot. Pixabay

RZESZÓW. Na rzeszowskich uczelniach są jeszcze wolne miejsca. Można składać dokumenty.

Poniżej prezentujemy aktualne wykazy lokalnych szkół wyższych, wydziałów oraz kierunków i form studiów, na jakie nadal przyjmowane są aplikacje.

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

Architektura krajobrazu studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Rolnictwo studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Technologia żywności i żywienie człowieka studia inż., stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ EKONOMII
Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska studia niestacjonarne I stopnia
Filologia angielska studia niestacjonarne II stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Filologia polska studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
Fizyka - studia stacjonarne II stopnia
Informatyka - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Mechatronika - studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Systemy diagnostyczne w medycynie - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ MEDYCZNY
Dietetyka studia niestacjonarne I stopnia
Dietetyka studia niestacjonarne II stopnia
Fizjoterapia niestacjonarne I stopnia
Fizjoterapia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
Położnictwo studia niestacjonarne II stopnia
Ratownictwo medyczne studia stacjonarne I stopnia
Zdrowie Publiczne studia stacjonarne I stopnia
Zdrowie Publiczne studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ MUZYKI
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne I stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia
Instrumentalistyka studia stacjonarne I stopnia
Jazz i muzyka rozrywkowa studia stacjonarne I stopnia - nabór tylko na specjalność:
wykonawstwo instrumentalne

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Pedagogika (profil ogólnoakademicki) niestacjonarne I stopnia
Pedagogika (profil praktyczny) niestacjonarne I stopnia
Pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Pedagogika (profil praktyczny) studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Nauki o rodzinie (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne I stopnia
Nauki o rodzinie (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia studia I i II stopnia stacjonarne
Muzeologia studia I stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia studia stacjonarne
Historia studia I i II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo studia I i II stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa studia I stopnia stacjonarne
Politologia studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Socjologia studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Praca socjalna studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ SZTUKI:
Sztuki wizualne - studia stacjonarne I stopnia
Sztuki wizualne - studia stacjonarne II stopnia
Grafika - studia stacjonarne, jednolite magisterskie

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

POZAWYDZIAŁOWY ZAMIEJSCOWY INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
STOSOWANEJ I NAUK PODSTAWOWYCH:
Biotechnologia studia inżynierskie stacjonarne I stopnia

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI – RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

I tura rekrutacji jeszcze trwa, ale jak informuje rzecznik prasowy uczelni – jak co roku, kandydaci będą mogli składać dokumenty aplikacyjne również w ramach II tury. Nabór będzie prowadzony na wszystkich kierunkach jakie oferuje przyszłym studentom WSPiA. „W tej chwili jest jeszcze za wcześnie na podsumowanie jednak już zauważamy, że podczas tegorocznej rekrutacji w WSPiA dużą popularnością wśród kandydatów na studia cieszy się kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz nowość w WSPiA czyli nowy kierunek studiowania „administracja // zarządzanie”. Widzimy także wyraźny wzrost zainteresowania kierunkiem „prawo” w WSPiA. II tura rekrutacji ruszy w poniedziałek 8 sierpnia i potrwa do końca września 2016 r.” – informuje Rzecznik prasowy uczelni Przemysław Pawlak

Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunku i specjalności:

Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie” – jest to całkowicie nowa na Podkarpaciu oferta dydaktyczna. Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne – nie trzeba podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający. Decyzję o wyborze kierunku studenci podejmują pod koniec I roku.REKLAMA

Na kierunku „administracja” (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci mają do wyboru 10 specjalności:

1.    Administrację bezpieczeństwa narodowego – nowość,
2.    Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką,
3.    Stosunki międzynarodowe,
4.    E-administrację,
5.    Zarządzanie zasobami ludzkimi,
6.    Finanse i rachunkowość,
7.    Administracja Publiczna,
8.    Administrację bezpieczeństwa wewnętrznego,
9.    Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja,
10. Administrowanie firmą.

Na kierunku „zarządzanie” (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) kandydaci mają do wyboru 4 specjalności:
1.    Zarządzanie turystyką,
2.    Zarządzanie w biznesie,
3.    Zarządzanie finansami,
4.    Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.
Specjalności:
1.    kryminalistyka i kryminologia,
2.    Cyberbezpieczeństwo,
3.    przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej,
4.    zarządzanie kryzysowe,
5.    służby ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Prawo – Jednolite, 5-letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Kandydaci mogą wybrać jedną z kilku ścieżek kształcenia:
1.    Ścieżka Aplikacyjna
2.    Ścieżka kształcenia ogólnego (prowadzona od 8. semestru):
a.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu cyberprzestępczość
b.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu kryminalistyka i kryminologia
c.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu prawo europejskie
d.    Indywidualna ścieżka kształcenia o profilu prawo w biznesie
Seminaria Doktoranckie dla absolwentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego
Uczelnia prowadzi także rekrutację na studia podyplomowe.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

II tura rekrutacji będzie także w Politechnice Rzeszowskiej. Nabór przyszłych studentów studiów stacjonarnych potrwa od 16 sierpnia do 14 września. Wolne miejsca będą na następujących wydziałach i kierunkach studiów:

Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury     
inżynieria środowiska   
ochrona środowiska     

Budowy Maszyn i Lotnictwa     
mechanika i budowa maszyn
(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli)
zarządzanie i inżynieria produkcji
(Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli)

Chemiczny        
biotechnologia
inżynieria chemiczna i procesowa          
technologia chemiczna

Elektrotechniki i Informatyki   
elektronika i telekomunikacja  
elektrotechnika              
energetyka       

Matematyki i Fizyki Stosowanej            
inżynieria medyczna     
matematyka, specjalność zastosowania matematyki w ekonomii          

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

II tura nie ominie także WSIiZ. Uczelnia będzie prowadziła rekrutację zarówno na studia I, jak i II stopnia. Poniżej dokładne zestawienie kierunków:

Studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne i niestacjonarne
Dietetyka – stacjonarne i niestacjonarne
Filologia – stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim* – stacjonarne
Fizjoterapia – stacjonarne i niestacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – stacjonarne i niestacjonarne
Informatyka – stacjonarne i niestacjonarne
Programowanie* – stacjonarne
Kosmetologia – stacjonarne i niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu – niestacjonarne
Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – stacjonarne i niestacjonarne
Logistyka – stacjonarne i niestacjonarne
Turystyka i rekreacja – stacjonarne
Zarządzanie – stacjonarne i niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu* – stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe* – stacjonarne i niestacjonarne
Zarządzanie lotnictwem - Aviation Management (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe - International Management (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzanie finansami - Financial Management (po angielsku) – stacjonarne
Informatyka - Information Technology (po angielsku) – stacjonarne 

* - odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru

Studia II stopnia

Administracja – niestacjonarne
Ekonomia – stacjonarne i niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne i niestacjonarne
Zdrowie publiczne – niestacjonarne
Informatyka – stacjonarne
Informatyka - Information Technology (po angielsku) – stacjonarne
Zarządzenie Międzynarodowe - International Management (po angielsku) – stacjonarne
Logistyka w transporcie - Logistics in Transport (po angielsku) – stacjonarne

 

Tagi

Podziel się z innymi

Reklama

Wasze komentarze

Pozostalo znaków:
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się
Dodaj komentarz

Portal resinet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Pozostałe aktualności

4 mln zł więcej na rozbudowę hali Podpromie. Będzie kolejny przetarg - Aktualności Rzeszów

4 mln zł więcej na rozbudowę hali Podpromie. Będzie kolejny przetarg

RZESZÓW. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano dodatkowe 4 mln zł na przebudowę hali Podpromie. ...

Znamy wykonawcę remontu wiaduktu Śląskiego. Miasto zapłaci za to ponad 800 tys. zł - Aktualności Rzeszów

Znamy wykonawcę remontu wiaduktu Śląskiego. Miasto zapłaci za to ponad 800 tys. zł

RZESZÓW. 14 marca poznaliśmy czterech wykonawców biorących udział w przetargu. Miasto wyznaczyło kwotę 1 053 900,00 zł na real...

VI Podkarpacki Festiwal KultURalia bezpłatny dla rzeszowskich studentów. Zaplanowano dwie noce koncertowe [PROGRAM] - Aktualności Rzeszów

VI Podkarpacki Festiwal KultURalia bezpłatny dla rzeszowskich studentów. Zaplanowano dwie noce koncertowe [PROGRAM]

RZESZÓW. Wszyscy studenci rzeszowskich uczelni oraz mieszkańcy akademików UR mają darmowy wstęp. ...

Od piątku w Rzeszowie remont Placu Śreniawitów. Znamy trasy objazdów  - Aktualności Rzeszów

Od piątku w Rzeszowie remont Placu Śreniawitów. Znamy trasy objazdów

RZESZÓW. Remont Placu Śreniawitów rozpocznie się już w ten piątek (27 kwietnia) o godz. 18 i potrwa do 4 maja do godz. 5. ...

Przy Al. Armii Krajowej powstanie nowoczesny wieżowiec. ST 55 będzie miał 17 pięter - Aktualności Rzeszów

Przy Al. Armii Krajowej powstanie nowoczesny wieżowiec. ST 55 będzie miał 17 pięter

RZESZÓW. Według założeń inwestora na terenie inwestycji znajdować się będzie letnie kino plenerowe, plac zabaw oraz stacja naprawy ro...

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Ankieta

Czy uważasz, że strefa płatnego parkowania w centrum Rzeszowa to dobre rozwiązanie?

TAK

NIE

Nie mam zdania

Głosuj Zobacz wyniki
Reklama
Partnerzy: