Reklama

Informator Rzeszów w liczbach

1. Dane statystyczne o województwie podkarpackim

- ludność (stan w dniu 31.12.2010 r.) - 2 103 505

- stopa bezrobocia (marzec 2012 r.) - 16,3 %

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2012 r.) - 2972,08 zł

- mieszkania oddane do użytkowania (marzec 2012 r.) - 653

2. Dane statystyczne o mieście Rzeszowie:


LUDNOŚĆ/BEZROBOCIE/MIESZKANIA


- ludność (stan na koniec 2013 r.) - 184 102 (Rzeszów), 2 129 182 (całe województwo)
- stopa bezrobocia (stan na koniec 2013) - 7,6 % (Rzeszów), 16% ( całe województwo)
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (marzec 2012 r.) - 2972,08 zł
- mieszkania oddane do użytku – 1 565 (stan na 2011 r.)

POWIERZCHNIA

• Dane o powierzchni Rzeszowie (stan na 2012 r.):

- powierzchnia - 116,32 km kw. w tym:
- tereny rolne - 7 171 ha
- tereny zurbanizowane i zabudowane- 3 611 ha
- tereny leśne - 496 ha
- tereny podwodne - 234 ha
- nieużytki - 29 ha

• Liczba osiedli – 29 (stan na 2013 r.)

PRZYROST NATURALNY


• Przyrost naturalny (stan na 2012 r.):
-1,3 na 1000 mieszkańców, w tym:
- 1,6 (miasta)
- 1,0 (wsie)
• Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym:
- 17, 8 (stan na 2012 r.)


Wskaźnik śmiertelności niemowląt:
- 9,4 na 1000 mieszkańców

EDUKACJA

• Liczba osób kształcących się (stan na 2011 r.):
- kształceniem przedszkolnym objęto - 6 414 dzieci
- uczniowie szkół podstawowych – 9604 dzieci
- uczniowie gimnazjów – 5339 osób
- uczniowie liceów ogólnokształcących – 7333 osób
- uczniowie szkół zasadniczych zawodowych – 1195 osób
- uczniowie techników – 6425 osób
- studenci studiów stacjonarnych – 31068 osób
- studenci studiów niestacjonarnych – 22658 osób
- absolwenci studiów - 16399

• Ośrodki edukacyjne (stan na 2011 r.):
- placówki wychowania przedszkolnego - 76
- szkoły podstawowe - 32
- gimnazja - 22
- licea ogólnokształcące - 19
- technika - 15
szkoły zasadnicze zawodowe - 8
szkoły wyższe - 6

• Szczebel wykształcenia (stan na 2011 r.):
- 30,6% - wykształcenie wyższe
-21,5 – wykształcenie średnie zawodowe i policealne
- 15,8 – wykształcenie średnie ogólnokształcące
- 11,3 – wykształcenie zasadnicze zawodowe
- 12,8 – wykształcenie podstawowe ukończone i gimnazjalne
- 0,6 – nieukończone wykształcenie podstawowe i bez wykształcenia szkolnego

MIGRACJE


• Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (stan na 2011 r.):
- napływ – 2071 (w tym 46 – napływ zagraniczny)
- odpływ – 1796 (w tym 43 – za granicę)

MAŁŻEŃSTWA

• Małżeństwa (stan na 2011):
- zawarte: 1013, w tym: 68% wyznaniowe
- rozwiedzione: 328

TURYSTYKA

• Liczba turystów odwiedzających miasto i korzystających z zakwaterowania (stan na 2010 r.):
- 115 344 osób (w tym turyści zagraniczni - 21 651) korzystało z noclegów w Rzeszowie

OBIEKTY:

• Zakłady opieki zdrowotnej (stan na 2011 r.) - 162 (w tym: 26 publiczne i 136 niepubliczne)

• Apteki (stan na 2011 r.) - 80 (ogólnodostępne)

• Biblioteki (stan na 2011 r.) – 23

• Hotele (stan na 2011 r.) – 22

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

• Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON (stan na 08.2012 r.) - 21 990 (Rzeszów), 158 919 (całe województwo)

• Struktura podmiotów gospodarczych (stan na 2011 r.):
- 27,6% - handel, naprawa pojazdów
- 13,2% - działalność naukowa, profesjonalna oraz techniczna
- 8,6% - budownictwo
- 7,1% - opieka zdrowotna i pomoc społeczna
- 7% - przetwórstwo przemysłowe
- 6,2% - transport i gospodarka magazynowa
- 23,2% - pozostałe sekcje

POJAZDY


• Liczba zarejestrowanych pojazdów (stan na 2011) - 109 396

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


• Liczba stowarzyszeń pozarządowych – 310

• Liczba fundacji - 35

BUDŻET


• Budżet Miasta Rzeszowa (stan na 2013 r.):
- 1 mld 169 mln zł (wydatki ogólne)
- 389 mln zł (wydatki na inwestycje)

INTERNET

• Liczba użytkowników Internetu:
- 10 966 - liczba użytkowników korzystających z dostępu do Internetu z wykorzystaniem sieci TP
- 53 923 - liczba użytkowników szerokopasmowej sieci bezprzewodowej RESMAN


(źródło: Urząd Miasta Rzeszowa, WUP w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2014
Najczęściej czytane

Reklama

Fotorelacje

Zobacz inne fotorelacje

Wasze opinie

Zderzenie trzech pojazdów w Tyczynie. Osiem osób rannychDawid Petrus: Proszę osoby poszkodowane...
W Rzeszowie otwarto nowe miejsce dla seniorówAdam zRzeszowa: Adam Polanski Ty tak...
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka otrzymał imię "Rodziny Ulmów"Adam Polanski: Konrad Fiołek alkoholik...
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka otrzymał imię "Rodziny Ulmów"Adam Polanski: Konrad Fiołek alkoholik...
Port lotniczy Rzeszów-Jasionka otrzymał imię "Rodziny Ulmów"Adam Polanski: Konrad Fiołek alkoholik...

Nowe na portalu

Reklama
Partnerzy: