Rzeszów - Sobota, 18.05.2024

Patronat

Portal RESinet.pl od lat patronuje różnym wydarzeniem, imprezom i koncertom jakie odbywają się w Rzeszowie i w regionie. Stale współpracujemy z licznymi instytucjami ze sfery szeroko pojętej rozrywki i kultury, informując internautów o wydarzeniach jakie się w nich odbywają.

Wysoka pozycja portalu RESinet.pl w szeregu portali informacyjnych na Podkarpaciu, zapewnia liczną rzeszę internautów codziennie odwiedzających nasze serwisy tematyczne . Zapraszamy zatem wszystkich organizatorów imprez i koncertów w naszym regionie do współpracy.

Portal resinet.pl może zaoferować:

  1. Możliwość zamieszczenia jednej z form reklamy internetowej promującej wydarzenie/imprezę na stronach portalu.
  2. Informacja o imprezie/wydarzeniu z możliwością zamieszczenia kilku zdjęć, wyświetlana na stronie głównej portalu oraz w danym serwisie tematycznym, w zależności od charakteru imprezy/wydarzenia.
  3. Jednoczesna promocja imprezy/wydarzenia pod patronatem w kilku serwisach portalu w różnych formach.
  4. Informacja o imprezie/wydarzeni zamieszczona w cotygodniowym Newsletterze resinet.pl
  5. Inne niestandardowe formy uzgodnione indywidualnie z klientem, w zależności od potrzeb i charakteru imprezy/wydarzenia obejmowanego patronatem.


W zamian oczekujemy:

  1. Zamieszczenie logotypu portalu na wszelkich materiałach reklamowych promujących dane wydarzenie, imprezę, koncert (plakaty, ulotki, programy, itp.)
  2. Zamieszczenie resinet.pl jako patrona medialnego we wszelkich informacjach prasowych dotyczących wydarzenia/imprezy objętej patronatem.
  3. W zależności od miejsca i charakteru imprezy/wydarzenia możliwość powieszenie bannera reklamowego portalu, plakatu, kolportażu ulotek, emisji prezentacji multimedialnej lub też reklamy radiowej, itp.
  4. Przeznaczenie na rzecz portalu oraz w celach konkursowych odpowiedniej puli nagród w postaci, np. wejściówek na daną imprezę/wydarzenie/koncert, jeśli oczywiście są one warunkiem wstępu. (Nie dotyczy imprez bezpłatnych)


Ponadto przewidujemy inne formy współpracy nie wymienione powyżej, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy nagłośnieniu imprez/wydarzeń zapraszamy do skontaktowania się z nami: e-mail:
redakcja@resinet.pl
, resinet@resinet.pl, kultura@resinet.pl, rozrywka@resinet.pl, kina@resinet.pl .

Jeśli chcesz jedynie, aby podstawowa informacja o danej imprezie/koncercie/wydarzeniu znalazła się w Kalendarium Imprez w serwisie ROZRYWKA, użyj stosownego Formularza zgłaszania Imprez.

Ostatnie większe patronaty medialne RESinet.pl

Reklama