Reklama

Aktualności Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszowa oraz podległe mu jednostki zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców

Dodano: 15.03.2020

Urząd Miasta Rzeszowa oraz podległe mu jednostki zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców - Aktualności Rzeszów

fot. ViC / Archiwum RESinet.pl

RZESZÓW. W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Miasto zachęca do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. 

Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Petenci proszeni są o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Sekretariat: 17 875 4563
e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
• Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
• Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
• Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.
• Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 17 875 4582; 17 875 4583; 17 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578
Ewidencja pojazdów – 17 875 4567
Zgłaszanie nabycia, kary - 17 875 4584, 17 875 4488
Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577
Licencje transportowe - 17 875 4088
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4489
Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476
Punkty karne - 17 875 4571; 17 875 4572
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088
 
BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ
Sekretariat: 17 875-46-38
e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Sekretariat- 17 875-46-38
e-mail: usc@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.
Bezpośrednie numery telefonów:
Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606
Małżeństwa – 17 875 4621; 17 875 4607
Zgony – 17 875 4610; 17 875 4479
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego – 17 875 4617; 17 875 4619
 
 
WYDZIAŁ FINANSOWY
Sekretariat - 17 875 4274
e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:
Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków - 17 875 4278
Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 4270
 
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretariat - 17 875 4388
e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora - 17 875 4380
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381
Dowody osobiste - 17 875 4390; 17 875 4394
Udostępnianie danych - 17 875 4392
 
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sekretariat: 17 875 4528
e-mail: gk@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać
w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz
w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:
Deklaracje - 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259;
17 875 4514.
 
 
WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Sekretariat: 17 875 4425
e-mail: zkr@erzeszow.pl
Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
 
 
WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat: 17 875 4800
e-mail: ge@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ ZDROWIA
Sekretariat: 17 875 4653
e-mail: zdrowie@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: kst@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742


REKLAMA

e-mail: promocja@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190
e-mail: sr@erzeszow.pl
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJACEGO
Sekretariat: 17 875 4636
e-mail: zampub@erzeszow.pl
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132
e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów
 
BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736
e-mail: brm@erzeszow.pl
Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548
e-mail: wi@erzeszow.pl
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588
e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
 
WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175
e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów
 
BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
e-mail: oi@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
 
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
Sekretariat: 17 875 4743
e-mail: boi@erzeszow.pl
ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA
 
STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670,
Numer alarmowy: 986
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
 
BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 875 4900
e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów
 
BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695
e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów
 
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
 
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744
e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
 
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
ul. Jagiellońska 26
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne,
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 865 7979
ul. Seniora 2
- Ośrodek Wsparcia
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym
 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej
 
MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
 
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111
e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów
 
RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515
e-mail: rosir@rosir.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów
 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów
 
ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004
e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
 
MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650
e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
 
RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów
 
TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów
 
GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów
 
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów
 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4350
e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów
 
 
 
Terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych. 
Reklama

Tagi

Podziel się z innymi

Reklama

Wasze komentarze

Pozostalo znaków:
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Zaloguj się
Dodaj komentarz

Portal resinet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i wypowiedzi zamieszczanych przez internautów. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Reklama

Pozostałe aktualności

Licealiści z Rzeszowa szyją maseczki dla szpitali - Aktualności Rzeszów

Licealiści z Rzeszowa szyją maseczki dla szpitali

RZESZÓW. Uczniowie ALO w Rzeszowie włączyli się w akcję szycia maseczek. ...

Zakaz wstępu na rzeszowskie cmentarze - Aktualności Rzeszów

Zakaz wstępu na rzeszowskie cmentarze

RZESZÓW. Od 3 kwietnia obowiązuje zakaz wejścia na wszystkie cmentarze w naszym mieście. Mieszkańcy proszeni są o dostosowanie się do...

Aresztowano 27-latka, który dokonał kilkunastu włamań na terenie Rzeszowa - Aktualności Rzeszów

Aresztowano 27-latka, który dokonał kilkunastu włamań na terenie Rzeszowa

RZESZÓW. 14 zarzutów usłyszał 27-latek, który włamywał się do pawilonów handlowych, punktów handlowych i ...

Lidl i Biedronka wydłużają godziny otwarcia sklepów - Aktualności Rzeszów

Lidl i Biedronka wydłużają godziny otwarcia sklepów

RZESZÓW. Od 2 kwietnia sieć sklepów Lidl wprowadziła wydłużone godziny otwarcia. Markety będą czynne już od godz. 6:00. Podobn...

Rzeszowscy urzędnicy będą wykonywać swoją pracę zdalnie  - Aktualności Rzeszów

Rzeszowscy urzędnicy będą wykonywać swoją pracę zdalnie

RZESZÓW. Zmiany w ratuszu w związku z nowymi ograniczonymi jakie wprowadził rząd od  1 kwietnia 2020 r....

Reklama

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Ankieta

Jak często korzystasz z nowej wypożyczalni rowerów i skuterów blinkee.city?

Codziennie

Przynajmniej raz w tygodniu

Kilka razy w tygodniu

Nie korzystam z wypożyczalni

Głosuj Zobacz wyniki
Reklama
Partnerzy:
Drogi Użytkowniku!

Chcielibyśmy Państwa poinformować o tym, że w RESinet.pl szanujemy prywatność naszych Uzytkowników, a tym samym starannie zabezpieczamy Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat tego, kto jest administratorem danych, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz w jaki sposób wykorzystujemy piki cookie znajduj? się w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się między innymi o tzw. rozwi?zaniach opt-out, które umożliwiaj? określenie Twoich ustawień prywatności w trakcie korzystania z Internetu.

Ok, Rozumiem