Reklama

Informator Dekanat IV

Rzeszów - Saletyni: Matki Bożej Saletyńskiej

ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów
(0-17) 854 34 05 - tel. fax
(0-17) 854 06 00 - dom zakonny

Godziny mszy

niedziele i święta
6.30 (Kościół Dolny), 8.00, 9.30, 10.00 (Kościół Dolny), 11.00, 12.00 (Kościół Dolny), 12.30, 14.00, 17.00, 19.00, 20.15
dzień powszedni
6.30, 8.00, 17.00, 18.30 (wszystkie msze św. w Kościele Dolnym)
czwartek – od października do końca czerwca
19.00 (Eucharystia dla młodzieży i studentów – Kościół Dolny)
W 1936 r. ks. prałat Julian Łukaszkiewicz zwrócił się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, aby przyszli do Rzeszowa w celu objęcia pracy nad chłopcami z biednych i patologicznych rodzin. Przybyli do Rzeszowa Księża Misjonarze Saletyni i przyjęli w stanie surowym budynek dwu piętrowy przeznaczony na Sierociniec. Wybuch wojny i czas powojenny uniemożliwił dalej kontynuowanie pracy. Zmieniające się uwarunkowania rozwoju miasta Rzeszowa, powodowały konieczność powołania nowej parafii, w celu obsługi wiernych zamieszkujących w nowo powstałym osiedlu. Dnia 14.01.1949 r. bp Franciszek Barda, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej, wydał dekret powołujący parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej i powierzył jej obsługę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.
 
Pierwszym Proboszczem był Ks. Franciszek Czarnik MS. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę kościoła, które trwały do 1978 r. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było przywiezienie przez ks. proboszcza Adolfa Grotkowskiego MS figury Matki Boskiej Saletyńskiej z Dębowca i wybudowanie prowizorycznej kaplicy na placu przed domem zakonnym w celu obrony placu pod budowę świątyni. Poświęcenie kaplicy i umieszczenie w niej figury odbyło się 19.09.1976 r. To rozgniewało ówczesne władze i spowodowano podpalenie kaplicy. Wierni wraz z duszpasterzami uratowali kaplicę i figurę. W 1989 r. parafia otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła. W 1983 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej, poświęcił nowy kościół. W 1993 r. sprawiono do kościoła witraże. Bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, w dniu 01.06.1996 r. wyraził zgodę na wprowadzenie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. Dnia 11.06.1996 r. nadał dolnemu kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego i ustanowił drugi odpust w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dnia 19.09.1999 r. bp Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła, poświęcił urządzone prezbiterium z nowym tabernakulum i figurami M.B. Saletyńskiej tzw. "tryptyk saletyński" oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane w brązie. W dniu 27 sieprnia na stadinie Stali Rzeszów Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, dokonał koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej, patronki Ludzi Pracy.
Data wprowadzenia: 2008-09-15;

Nowe na portalu

Reklama

Najczęściej czytane

Reklama

Wasze opinie

Reklama
Partnerzy: